FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Online Bid (Construction of Helambu Great Trail)

७७/७८ 12/20/2020 - 15:39

आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा । ( Helambu Great Trail & Fabricated steel parts))

७७/७८ 10/11/2020 - 00:00

Invitation for Online Bids (Helambu Great Trail & Fabricated Steel Parts for Trail Bridges)

७७/७८ 09/04/2020 - 00:00 PDF icon 2077-05-19 bolpatra e-bidding great trail and fabricated steel parts.pdf

बोलपत्र स्थगन तथा पुन:प्रकाशन सम्बन्धमा

७७/७८ 09/04/2020 - 00:00

Invitation for Online Bids (Helambu Great Trail & Fabricated Steel Parts for Trail Bridges)

७७/७८ 08/11/2020 - 18:58

आन्तरिक आयतर्फको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानसम्बन्धि सूचना

७७/७८ 08/06/2020 - 00:00 PDF icon 2077-04-16 Antarik aaya tarfako silbandi bolpatra awhan sambandhi suchana.pdf

आन्तरिक आयतर्फको सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानसम्बन्धि सूचना

७६/७७ 09/18/2019 - 18:05 PDF icon 2076-06-01 Dhunga giti bolpatra ahwan.pdf

संशोधन सम्बन्धमा । (वडा नं ५ कार्यालय भवन निर्माण तुलनात्मक चार्ट संशोधन)

७५/७६ 06/06/2019 - 08:15

Invitation for online bids (4 roads)

७५/७६ 04/12/2019 - 00:00 PDF icon Tender Helambu Roads chanaute ichok 2075-12-29.pdf

Invitation for online bid for construction of Helambu Model (Jyambeyang) School

७५/७६ 04/08/2019 - 00:00 PDF icon Tender Helambu Model School 2075-12-25.pdf

Pages