FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Online Bids

७८/७९ 11/21/2021 - 11:15

क्याटलक ब्रोसर विधिबाट सवारी खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 10/17/2021 - 11:15 PDF icon क्याटलक ब्रोसर विधिबाट सवारी खरीद गर्ने सम्बन्धी सूचना ।.pdf, PDF icon Technical Specification for Double Capped Pickup.pdf

आशय पत्र जारि गर्ने सम्बन्धमा

७७/७८ 06/30/2021 - 01:08 PDF icon Issuance of letter of Intent.pdf

Invitation for Online Bids (Construction of Ward Office Building, Helambu-7)

७७/७८ 04/01/2021 - 12:54

Invitation for Online Bids (Upgrading/Construction of Surung Bolde Golphu Bhanjyang Road)

७७/७८ 02/12/2021 - 17:13 PDF icon 2077-10-30 invitaiton for online bid surung bolde golphu road.pdf

Invitation for Online Bids (Upgrading/Construction of Gohori Khola Karkitol Dangal Tol Road)

७७/७८ 02/12/2021 - 17:05 PDF icon 2077-10-30 invitation for online bid gohori khola karkitole road.pdf

Invitation for Online Bid (Construction of Helambu Great Trail)

७७/७८ 12/20/2020 - 15:39

आशय पत्र जारी गरिएको सम्बन्धमा । ( Helambu Great Trail & Fabricated steel parts))

७७/७८ 10/11/2020 - 11:21

Invitation for Online Bids (Helambu Great Trail & Fabricated Steel Parts for Trail Bridges)

७७/७८ 09/04/2020 - 13:28 PDF icon 2077-05-19 bolpatra e-bidding great trail and fabricated steel parts.pdf

बोलपत्र स्थगन तथा पुन:प्रकाशन सम्बन्धमा

७७/७८ 09/04/2020 - 00:00

Pages