FAQs Complain Problems

सूचना

शिक्षा क्षेत्र

हेलम्बु गाउँपालिकाका विद्यालयहरुको सुची

क्र.सं विद्यालयको नाम ठेगाना प्रधानाध्यापकको नाम थर सम्पर्क नं इमेल संचालित कक्षा बालबिकास कक्षा शिक्षक संख्या (चालु आ.व. EMIS) अन्य कर्मचारी संख्या (चालु आ.व. EMIS) विद्यार्थी संख्या (चालु आ.व. EMIS) विद्यालयको विस्तृत विवरण लिंक
श्री गोरखनाथ आ.वि. तार्केघ्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - १ तोयानाथ गौतम ९८४१००५१२३   १ - ५ नरहेको ५  १४ थप जानकारी
श्री गोल्मादेवी मा.वि. तिम्बु, हेलम्बु गा.पा.  - १ ओमप्रसाद ढुंगेल ९८४३५७३१२३ golmadevischoolhelambu@gmail.com १ - १० रहेको १५  १९५ थप जानकारी
श्री मेलम्चीघ्याङ मा.वि. मेलम्चीघ्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - १ पूर्णबहादुर गौतम ९८४१३५७२२० purna@melamchighyang.edu.np १-१० रहेको १८ ३०४ थप जानकारी
श्री देउराली आ.वि. तार्तोङ, हेलम्बु गा.पा.  - १ पेम्बा लामा ९८१८९९०७३०             थप जानकारी
श्री सर्कथली आ.वि. सर्कथली, हेलम्बु गा.पा.  - १ बालकृष्ण गौतम ९८४१४३१४०७   १-५ रहेको १५ थप जानकारी
श्री पेमा छोलिङ आ.वि. नाकोटे, हेलम्बु गा.पा.  - १ रमेशप्रसाद कोइराला ९८४९१०७२४९   १-८ रहेको ५३ थप जानकारी
श्री भुमेश्वरी मा.वि. मुक्तिटार, हेलम्बु गा.पा.  - २ यम बहादुर जोती ९८४१३९०१६२ schoolbhumeshwari@gmail.com १-१२ रहेको १८ ३१४ थप जानकारी
श्री नुर्बुलिङ मनिचौर मा.वि. खर्कडाडा, हेलम्बु गा.पा.  - २ ज्ञानबहादुर लामा ९८४८७५६२६१ nurbulingschool@gmail.com १-१० रहेको १६० थप जानकारी
श्री चित्रे आ.वि. चित्रे, हेलम्बु गा.पा.  - २ शम्भुनाथ गुरागाइ ९८६१२०६४३९   १-३ रहेको १९ थप जानकारी
१० श्री मणिकण्ठेश्वरी आ.वि. भिरखर्का, हेलम्बु गा.पा.  - २ सानुबाबु खड्का ९८५११८११५९   १-५ रहेको ३७ थप जानकारी
११ श्री सेतीदेवी आ.वि. रिमाल टोल, हेलम्बु गा.पा.  - २ गंगानाथ भण्डारी ९८४३७०४७०६   १-५ रहेको २८ थप जानकारी
१२ श्री सातधारा आ.वि. तामाङ भिरखर्क, हेलम्बु गा.पा.  - २ सोमबहादुर जोती ९८०८००९१५१   १-६ नरहेको ४३ थप जानकारी
१३ श्री रिसांकुमाने आ.वि. तामाङ ढोडेनी, हेलम्बु गा.पा.  - २ रामप्यारी चालिसे ९८२३१४०८००   १-५ नरहेको ५७ थप जानकारी
१४ याङ्ग्रीमा बो. स्कुल (निजी) सेर्माथाङ, हेलम्बु गा.पा.  - २ निमा लामा ९८०८११९४९६ office.yangrima@gmail.com           थप जानकारी
१५ जय बागेश्वरी मा.वि. पाल्चोक , हेलम्बु गा.पा.  - ३ रामगोपाल श्रेष्ठ ९७४११७८०५४ sjbss2020@gmail.com १-१० रहेको २२२ थप जानकारी
१६ पाल्चोक मा.वि. ककनी भन्ज्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - ३ नेत्र भुजेल ९८१३०१४५८५   १-१० रहेको १० २१८ थप जानकारी
१७ इसिङ आ.वि. इसिङ, हेलम्बु गा.पा.  - ३ ध्रुव गिरी (नि.प्र.अ.) ९८०३३८१२७८   १-६ रहेको ८६ थप जानकारी
१८ सरस्वती मा.वि. ग्याल्थुम बजार, हेलम्बु गा.पा.  - ४ सिताराम ढकाल ९८४११५१७८७ srdhakal87@gmail.com १-१० रहेको २० ४६८ थप जानकारी
१९ महाकाली निन्देश्वरी आ.वि. मराम्ची, हेलम्बु गा.पा.  - ४ शौनककुमार लामिछाने  ९८०८३२९७१५   १-५ रहेको ४५ थप जानकारी
२० ज्ञानोदय आ.वि. देवीथान, हेलम्बु गा.पा.  - ४ वीरेन्द्रकुमार लामिछाने ९८०३४४७६३७   १-५ रहेको ६७ थप जानकारी
२१ उर्लेनी आ.वि.  महाँकाल, हेलम्बु गा.पा.  - ४ सुर्जेमान तामाङ ९८१८७७८४४१   १-३ नरहेको ३६ थप जानकारी
२२ इस्ट पोइन्ट एकेडमी ढुंग्रेबजार, हेलम्बु गा.पा.  - ४ दामोदर भारती ९८५१०१८८६८ eastpointacademybs@gmail.com           थप जानकारी
२३ सर्वोदय मा.वि. छाजोडाँडा, हेलम्बु गा.पा.  - ५

पदम बहादुर तामाङ

९८६०५७०९७७ sarbodayaschool2039@gmail.com १-१० रहेको २३४ थप जानकारी
२४ पद्मेश्वरी आ.वि. लाभागाउ, हेलम्बु गा.पा.  - ५ चमेली गिरी ९८०८७९१५१९   १-५ रहेको ६५ थप जानकारी
२५ बोल्दे आ.वि. बोल्दे, हेलम्बु गा.पा.  - ५ सुकुबहादुर तामाङ ९८१३०११७६२             थप जानकारी
२६ भन्ज्याङ आ.वि. सिरिसे, हेलम्बु गा.पा.  - ५ ल्हाक्पा तामाङ ९८०३४०१५२६   १-४ रहेको ४४ थप जानकारी
२७ सृजना आ.वि. चित्रे भन्ज्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - ५ बिमला दुलाल ९८६०००१७९१   १-३ नरहेको २० थप जानकारी
२८ सिद्दार्थ आ.वि. भारती टोल, हेलम्बु गा.पा.  - ५ मीरा तामाङ ९८२३१४०७२६   १-५ रहेको ६२ थप जानकारी
२९ महेन्द्र मा.वि. सुपारीटार, हेलम्बु गा.पा.  - ६ नेत्रप्रसाद भट्टराइ ९८४९६५८५१२

mahendraschool6@gmail.com

१-१२ रहेको १७ ३२८ थप जानकारी
३० नारायण मा.वि. इचोक, हेलम्बु गा.पा.  - ६ पूर्णबहादुर पण्डित ९८०८२२०९६४ schoolnarayan64@gmail.com १-८ रहेको ११ २९४ थप जानकारी
३१ ज्याम्बेयाङ आ.वि. घोप्टेघ्याङ, हेलम्बु गा.पा.  - ६ राजेन्द्र घिमिरे ९८६१५०४१४७             थप जानकारी
३२ ढापसुङ आ.वि. ढापसुङ,  हेलम्बु गा.पा.  - ६ योग ब पण्डित ९८४९९३७८२७             थप जानकारी
३३ महेन्द्र आ.वि. महाँकाल,  हेलम्बु गा.पा.  - ७ हरिप्रसाद घिमिरे ९८४९५६८१४५             थप जानकारी
३४ पातिङ आ.वि. पातिङ,  हेलम्बु गा.पा.  - ७ प्रदिप मिजार ९८६१०६७०८७   १-८ रहेको ११ २२५ थप जानकारी
३५ महाकालेश्वरी आ.वि. सुरसिङ,  हेलम्बु गा.पा.  - ७ रामकुष्ण सापकोटा ९८१८८५६४२१   १-७ रहेको १०३ थप जानकारी
३६ हरिसिद्दि आ.वि. बंगारे,  हेलम्बु गा.पा.  - ७ ढकदेवी पौड्याल ९८४३५६७७७   १-४ रहेको ६६ थप जानकारी