FAQs Complain Problems

सूचना

राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
एकीकृत सिकाइ केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९. ७९/८० 05/08/2023 - 15:12 PDF icon एकीकृत सिकाइ केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९..pdf
टोल विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९ ७९/८० 04/13/2023 - 14:18 PDF icon टोल विकास समिति गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf
१००० दिने आमाहरुको लागि अण्डा वितरण कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 04/11/2023 - 16:56 PDF icon १००० दिने आमाहरुको लागि अण्डा वितरण कार्यविधि,२०७९.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 09/18/2022 - 13:00 PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९--.docx_.pdf
79-1 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९ ७९/८० 07/05/2022 - 17:00 PDF icon 79-1 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७९.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन, २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 15:06 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन, २०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/14/2017 - 13:00 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५.pdf