FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हेलम्बु गाउँपालिकाको आ.व. २०७९-८० को बजेट

७९/८० 07/22/2022 - 12:32 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको आ.व. २०७९-८० को बजेट.pdf

अधिवेशन बोलाइएको बारे

७८/७९ 07/04/2022 - 22:58 PDF icon गाउँ सभा- २०७९ copy.pdf

हेलम्बु गाउँपालिकाको आ.व. २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/28/2022 - 12:25 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको आ.व. २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आगमी आ. व. को बजेट तथा योजना सम्बन्धि सूचना

७८/७९ 06/16/2022 - 17:32

हेलम्बु गाउँपालिकाको आ.व. २०७८-७९ को बजेट

७८/७९ 07/20/2021 - 17:35 PDF icon बजेट २०७८-७९.pdf

हेलम्बु गाउँपालिकाको आ.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/10/2021 - 09:14 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको आ.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

हेलम्बु गाउँपालिका वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७-७८

७७/७८ 07/10/2020 - 14:49 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिकाको वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७७-७८.pdf

हेलम्बु गाउँपालिकाको आ‍.व. २०७६/७७ को बार्षिक बजेट तथा विकास कार्यक्रम

७६/७७ 07/17/2019 - 20:40 PDF icon Final Helambu 2076-77 Budget 2076-03-25.pdf

हेलम्बु गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/24/2019 - 20:25 PDF icon Final Helambu Gapa Niti tatha karyakram 2076-77 Adhad 13.pdf

हेलम्बु गाउँपालिकाकाे वार्षिक विकास कार्यक्रम (आ.व. २०७५/७६)

७५/७६ 07/12/2018 - 10:09 PDF icon Helambu Budget Program (अनुसुची ६) 2075-76.pdf

Pages