FAQs Complain Problems

सूचना

निर्माणाधिन हेलम्बु ग्रेट ट्रेल र मोडल विद्यालय

Read More

गुरु रिन्पोछे, हेलम्बु गा.पा. २

Read More

सांस्कृतिक पुजा नृत्य (भा-छ्याम)

Read More

गोसाइकुण्ड टु हेलम्बु ट्रेल रेस

Read More

सुन्दर सेर्माथाङ

Read More

संक्षिप्त परिचय

हेलम्बु गाउँपालिकाको नामाकरण तत्कालिन हेलम्बु गा.बि.स. बर्तमान गाउँपालिकाको वडा नं १ सँग जोडिएको छ । हेलम्बु भन्नाले एउटा गाउँ मात्र नभएर यसले भेगको प्रतिनिधित्व गर्दछ । साबिकको हेलम्बु गा.वि.स.को नाम २०४९ सालको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचित पहिलो गा.वि.स.ले नाम परिवर्तन गरेर हेलम्बु राखेको हो । त्यस अघिसम्म तिम्बुघ्याङ्ग्युल गा.वि.स.

गाउँपालिकाबाट योजनाहरुमा बजेट कसरी विनियोजन हुन्छ ?

 • गाउँपालिकाबाट हरेक आ.व. को बजेट असार १० गते गाउँसभामा पेश भइ सो सभाबाट स्वीकृत हुने गर्दछ । 
 • वडा समितिबाट आएका वडागत योजनाहरु, गाउँपालिकाभित्रका विषयगत शाखाहरुबाट आएका राय सुझाव तथा प्रस्तावहरु, अन्य सरोकारवालाहरु (युवा क्लब/जेष्ठ नागरिक/महिलाहरु/शिक्षा,व्यवसायीहरु आदि सरोकारवालाहरु), योजना आवश्यकता र प्राथमिकता, आगामी आ.व.मा हुने खर्च अनुमान आदि सबै हिसाब गरी छलफल गरिन्छ । सो बजेटलाइ गाउँसभामा पेश गरिन्छ र गाउँसभाबाट सदस्यहरुसँगको छलफल पछि पारित गरिन्छ । 

पुननिर्माणसँग सम्बन्धित जानकारी कसरी लिने ?

 • पुननिर्माण भएका घरहरुको किस्ता जानकारी, सम्झौता, गुनासो सुनुवाइ आदिको सेवा वडा कार्यालयमा खटिएका राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरुमार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ । 
 • कुनै घरको गुनासो छुट, पुर्ण क्षति भएकोमा सुचीमा आंशिक भनी आएको आदिको खण्डमा वडामा रहेको वडा अध्यक्ष, वडा सचिव तथा पुननिर्माण प्राविधिक सहितको गुनासो व्यवस्थापन समितिको निर्णय आवश्यक पर्दछ ।                

Pages

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंञ्जीकारधिकारी (वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३५ दिनपछि रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • बसाई सराई गरी जानेको हकमा परिवारको विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयको बसाईसराईको कागजात
 • जहाँ जानेहो त्यस ठाउँको लालपूर्जा र जुन ठाउँमा आउनेको पनि पेश गर्नुपर्ने
 • बसाई सराई गरी आउनेको हकमा बसाई सराई गरी ल्याएको प्रमाणपत्र
 • जाने/आउने सबै व्यक्तिको नागरिकता र जन्मदर्ताको प्रतिलिपि
 • चालु आ.व. सम्म घर जग्गा र मालपोत कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंञ्जीकारधिकारी (वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३५ दिनपछि रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • निवेदन पत्र
 • अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसला प्रमाणित प्रतिलिपि
 • पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंञ्जीकारधिकारी (वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३५ दिनपछि रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • मृतकको नागरिकता 
 • सूचना दिन आउनेको नागरिकता
 • सूचना दिन आउनेको मृतकसँग सम्बन्ध जोडिने प्रमाणपत्र
 • अविवाहित मृतकको हकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
 • सूचना दिनेको नागरिकता नभएकमा स्थानीय सर्जमिन पत्र
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंञ्जीकारधिकारी (वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३५ दिनपछि रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • दुलहा-दुलहीको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • दुलहीले नागरिकता नलिएको खण्डमा बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- घटना दर्ता
सेवा समयः- सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- स्थानीय पंञ्जीकारधिकारी (वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३५ दिनपछि रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरुः-
 • सम्बन्धित बच्चको बाबुको नागरिकता
 • आमाको नागरिकता
 • नियमानुसार सूचना दिने सूचकको नागरिकता
 • सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्त हुनुपर्ने

जानकारी