FAQs Complain Problems

नियमावली

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ ७७/७८ 12/02/2021 - 15:38 PDF icon 77-19 सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७.pdf
न्यायिक समिति संचालन नियमावली २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:50 PDF icon 77-9 न्यायिक समिति नियमवाली-२०७७.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७५ लाइ संशोधन गर्न बनेको नियमावली २०७७ ७७/७८ 08/10/2020 - 16:37 PDF icon 77-5 गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली, २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७५ ७४/७५ 05/24/2018 - 12:07 PDF icon helambu karyabibhajan niyamawali 2075.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०७५ ७४/७५ 04/24/2018 - 18:29 PDF icon Rajpatra Helambu Shikchya Niyamawali 2075.pdf
हेलम्बु गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/15/2018 - 22:20 PDF icon gaunpalika_nirnaya_niyamawali.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली ७४/७५ 09/12/2017 - 22:22 PDF icon karyasampadan niyamawali.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/12/2017 - 22:21 PDF icon karyabibhajan niyamawali.pdf