FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हेलम्बु गाउँपालिकाको संस्था दर्ता तथा नियमन सम्बन्धि ऐन २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:31 PDF icon 77-18 संस्था दर्ता ऐन, २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:30 PDF icon 77-17 हेलम्बु गाउँपालिकाको शिक्षा विधेयक.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको खानी तथा खनिज पदार्थ (व्यवस्थित गर्ने) ऐन २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:29 PDF icon 77-16 हेलम्बु गाउँपालिकाको खानी तथा खनिज पदार्थ (व्यवस्थित गर्ने) ऐन.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको (थप) विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 01/24/2021 - 12:28 PDF icon 77-15 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७७.pdf
"घ" वर्गको नि. व्य. इजाजत-पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ लाइ संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 01/24/2021 - 12:27
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 00:00 PDF icon 77-10 हेलम्बु गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
न्यायिक समिति संचालन नियमावली २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:50 PDF icon 77-9 न्यायिक समिति नियमवाली-२०७७.pdf
एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:49 PDF icon 77-8 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:49 PDF icon 77-7 उपभोक्ता समिती सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
दिर्घरोगीहरुको औषधि वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/10/2020 - 16:38 PDF icon 77-6 दिर्घरोगीहरुका लागि निशुल्क औषधि वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf

Pages