FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ 08/21/2020 - 00:00 PDF icon 77-10 हेलम्बु गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७.pdf
न्यायिक समिति संचालन नियमावली २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:50 PDF icon 77-9 न्यायिक समिति नियमवाली-२०७७.pdf
एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:49 PDF icon 77-8 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:49 PDF icon 77-7 उपभोक्ता समिती सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
दिर्घरोगीहरुको औषधि वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/10/2020 - 16:38 PDF icon 77-6 दिर्घरोगीहरुका लागि निशुल्क औषधि वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली २०७५ लाइ संशोधन गर्न बनेको नियमावली २०७७ ७७/७८ 08/10/2020 - 16:37 PDF icon 77-5 गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली, २०७७.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजना ऐन २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:30 PDF icon 77-4 हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:29 PDF icon 77-3 हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:20 PDF icon 77-2 गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको केही सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:18 PDF icon 77-1 हेलम्बु गाउँपालिकाको केहि प्रमाणीकरण कार्यविधी, २०७७.pdf

Pages