FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (IEE)को राय सुझाव संकलन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

हेलम्बु ग्रेट ट्रेल बुद्धपार्क-सेर्माथाङ-ज्योमोथाङ आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रतिवेदनको सार्वजनिक सुनुवाईको सूचना ।

हेलम्बु ग्रेट ट्रेल घोप्टेघ्याङ-पाकेडाँडा आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनको लागि आह्वान गरिएको सार्वजिनिक सुनुवाई सम्बन्धी सूचना ।

Pages