FAQs Complain Problems

कार्यविधि

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"घ" वर्गको नि. व्य. इजाजत-पत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ लाइ संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 01/24/2021 - 12:27 PDF icon घ वर्गको नि.व्य. इजाजत-पत्र सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको कार्यविधि, २०७७.pdf
एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:49 PDF icon 77-8 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७७.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/14/2020 - 14:49 PDF icon 77-7 उपभोक्ता समिती सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
दिर्घरोगीहरुको औषधि वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 08/10/2020 - 16:38 PDF icon 77-6 दिर्घरोगीहरुका लागि निशुल्क औषधि वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:20 PDF icon 77-2 गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको केही सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७७ ७६/७७ 06/28/2020 - 14:18 PDF icon 77-1 हेलम्बु गाउँपालिकाको केहि प्रमाणीकरण कार्यविधी, २०७७.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको साना जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:35 PDF icon 76-12 साना जलविद्युत आयोजनाको विकास सम्बन्धी कार्यविधी ,२०७६.pdf
सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:26 PDF icon 76-9 सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि 2076.pdf
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त) सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:21 PDF icon 76-7 आन्तरिक आय (ठेक्का सम्बन्धि) कार्यविधि २०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:15 PDF icon 76-6 एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि २०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:13 PDF icon 76-5 अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/27/2019 - 00:00 PDF icon 76-10 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका उपभोक्ता समिति संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/15/2019 - 00:00 PDF icon 76-8 हेलम्बु गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ (1).pdf
विद्यालय भौतिक संरचना मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/13/2019 - 00:00 PDF icon 76-1 विद्यालय संरचना मर्मत तथा सम्भार कार्यविधि २०७६.pdf
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम संचालन सेवा प्रदायक संस्था छनौट कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/13/2019 - 00:00 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम गर्न सेवा प्रदायक संस्था छनौट कार्यविधि २०७६.pdf
नक्सापास कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 10/23/2018 - 00:00
शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:42 PDF icon shichyak karmachari swasthya surakhchya kosh karyabidhi 2075.pdf
घ वर्गको इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:41 PDF icon घ वर्गको इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
विधालय सरसफार्इ तथा स्वच्छन्दतासम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:40 PDF icon विधालय सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
अस्थायी राहत करार शिक्षक कर्मचारी अवकाश कोष कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:39 PDF icon अस्थायी राहत करार शिक्षक कर्मचारी अवकाश कोष २०७५.pdf

Pages