FAQs Complain Problems

पुननिर्माण

हेलम्बु गाउँपालिकाको पुननिर्माण प्रोफाइल 

आवास पुननिर्माण तथा प्रवलिकरण सम्बन्धी हेलम्बु गाउँपालिकाको प्रोफाइल हेर्नको लागि तलको लिङ्कमा जानुहोला:

लिङ्क नेपालीमा:  http://202.51.74.207/recent-palika-document/23005/np/

लिङ्क अङ्ग्रेजीमा:  http://202.51.74.207/recent-palika-document/23005/en/