FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना

कोभिड १९ को फाइजर बायोएनटेक खोप सञ्चालन हुने सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: 

MIS अपरेटरको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Pages