FAQs Complain Problems

कोभिड - १९ रिपोर्ट

१ । हेलम्बु गाउँपालिकामा हाल रहेको कोभिड - १९ को अवस्थाको विवरण

विवरण महिला संख्या पुरुष संख्या जम्मा
हालसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका ब्यक्तिहरुको संख्या १८ ३७ ५५
क्वारेन्टाइनमा हाल बसिरहेका बिरामी संख्या
हालसम्म शंकास्पद Covid-19 बिरामीको स्वाब प्रयोगशाला पठाइएको संख्या ३१ ६७ ९८
स्वाब परिक्षणको रिपोर्ट प्राप्त संख्या ३१ ६७ ९८
स्वाब परिक्षणको नतिजा पोजेटिभ आएको संख्या
हालसम्म शंकास्पद Covid-19 को बिरामीको RDT Test Kit बाट परिक्षण गरिएको संख्या ३४ ४१
RDT पोजेटिभ देखिएको संख्या

 

२। प्रयोगमा आएका क्वारेन्टाइन स्थानको विवरण

क्वारेन्टाइन स्थल महिला संख्या पुरुष संख्या जम्मा
गोल्मादेवी मा.वि. तिम्बु हेलम्बु गा.पा.-१ १७ ३२ ४९
सर्वोदय मा.वि. हेलम्बु गा.पा.-५

 

३। कोभिड-१९ बाट उत्पन्न संकटको बेला सहयोग गर्नुहुने ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको विवरण

क्र.सं. सहयोगी ब्यक्ति/संस्थाको नाम सहयोगको विवरण कैफियत
हेल्प नेपाल रकम रु १४९०००/- बराबरको औषधि खरिद २०७७/०१/१०
  सर्मिला भट्टराइ रकम रु १००००/- कोरोना कोषमा जम्मा गरिएको २०७७/०१/१०
नैन ब. पण्डित (सि.पा. उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य तथा हेलम्बु गा.पा. प्रतिनिधि) पि.पि.इ. - १२ सेट, थर्मल गन - १ थान २०७७/०१/१७
हिल नेपाल (हेलम्बु गा.पा.-२ , सिन्धुपाल्चोक) थर्मल गन १ थान, सर्जिकल मास्क १००० थान, Top Gloves ३००० थान, Glucometer ३ थान, Glucometer Strip २५० स्ट्रिप, Autoclave rod २ थान, Sanitizer 150 ml ३० बोतल २०७७/०१/२१
४  फेयरमेड(काठमाडौ)/मांक (मेलम्ची) PPE Gaun-15 set, Goggle - 5 pc, KN 95 Mask - 20 pcs, Hand sanitizer 100 ml - 75 btl., Disposal Gloves - 150 pairs, IR Thermometer -  5 pcs, Sugical Mask - 200, Surgical Caps-100, Shoe cover disposable - 100  २०७७/०१/२१
रामकृष्ण लामिछाने (हेलम्बु गा.पा.-४) Surgical Mask - 1000 pcs,  २०७७/०१/२१
कमल कोइराला (मेलम्ची न.पा.-८) TusQ-D 13 ph, TusQ-X 14 ph, Mylod AT-4214 tab, Losartan 25-3150 tab, Losarton 50 - 210 tab, Mefenemic Acid 250 mg - 300 tab, Glimepride 1 mg - 3000 tab, Glimepride 2 mg - 960 tab, Meftal Spas - 200 tab २०७७/०१/२१
भद्रा भण्डारी कोटेश्वर का.म.न.पा.-३२ PPE Gaun - 7 pcs, Surgical Mask - 100 pcs २०७७/०१/२१
हिल नेपाल (हेलम्बु गा.पा.-२ , सिन्धुपाल्चोक) PPE Gaun - 6 set, N95 Mask - 20 pcs २०७७/०१/२६
जस्ट नेपाल फाउन्डेसन (काठमाडौं)

रकम रु.२०२८१० बराबरको ओषधि खरिद

Thermal Gun-10 pcs, Paracetamol 500mg - 3500 tab, Sancho-210 vial, Hand sanitizer 500ml-15 btl., Surgical Gloves-350 pairs, Top Gloves - 150 pairs

२०७७/०१/२६
१० बिमल कोइराला (मेलम्ची न.पा. वडा नं ८ / कोइराला मेडिकल, जोरपाटी )

Cyclopam 7.5 ml drop - 25 vial, Febrex Plus 30ml - 42 vial, Disodium Hydrogen Citrate 50ml - 26 ph, Azithro oral susp. 30ml - 20 vial, Cyclopam susp. 25ml - 33ph, Carmicide 50ml - 44ph

२०७७/०१/२६
११

ह्योल्मो सोसाइटी अफ क्यानडा

रकम रु.१०००००/- बराबरको औषधि २०७७/०१/२६
१२ सामुहिक बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि., हेलम्बु गा.पा.-४ रकम रु.१५०००/- कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उपचार कोषमा सहयोग २०७७/०२/११
१३ CSRC आत्मनिर्भर केन्द्र रकम रु.१०००००/-  कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण उपचार कोषमा सहयोग २०७७/०२/०९
१४ हिल नेपाल  (हेलम्बु गा.पा.-२ , सिन्धुपाल्चोक)

रकम रु २६६०४३/- बराकरको औषधि

H Sanitizer - 50 ltr, S. Mask - 1000pcs, Blood Landset - 1000 pcs, Glucometer - 10 set, Glucometer Strip - 1000 pcs, Pulse-oxymeter - 8 pcs, Alcohal swab - 400 pcs

२०७७/०२/१३
१५ तेम्बा दोङ्बा ह्योल्मो तथा ह्योल्मो सञ्चार समुह H Sanitizer 500 ml - 12 btl, S Mask-1000 pcs, KN 95 Mask - 15 pcs २०७७/०२/१३
१६ दयाका हातहरु

रकम रु ६००६५३/- बराबरको औषधि तथा अन्य सामग्रीहरु

रकम रु २०००००/- स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि नगद सहयोग

२०७७/०३/१५
१७ हिल नेपाल  (हेलम्बु गा.पा.-२ , सिन्धुपाल्चोक) VTM - 50 pcs, RDT Kit - 10 pcs, KN95 Mask - 110 pcs, Auto sensor sanitizer dispenser - 1 set २०७७/०३/१५
१८ फेयरमेड क्वारेन्टाइनमा बसेका बालबालिका तथा गर्भवती महिलाहरुको लागि अण्डा-६० गोटा, हात धुने साबुन ४ थान, मन्जन ब्रस २ थान, सर्जिकल मास्क २० थान, नङिनी २ थान, केराउ २ किलो, लामखुट्टे झुल २ थान सहयोग २०७७/०४/०६
१९ प्रभास मेडिकल सप्लायर्स

Calcium (Alcal D)-900 tab, Nimesulide 100mg-1500 tab, Ranitidine 150mg - 1000tab , Omeprazole 20mg - 525 cap, Syp. Cefixim 60ml - 11 ph, Mefenemic Acid 500mg- 32 tab, Mefenemic Acid 100mg - 40 tab,

Salbutamol 4mg - 20 tab, Hydrochlorthiazide 12.5mg - 15 tab, Digoxin 0.125 - 30, Diltiazem 30mg - 60 tab

 २०७७/०२/२९
२० ह्योल्मो हेल्पिङ ह्यान्ड्स

Handwash 200ml - 6 btl, Hand Sanitizer 500ml - 4 pcs, Top Gloves - 100 pcs, Surgical Mask -200 pcs

२०७७/०२/२९
२१ शक्ति समुह रकम रु३००००/- नगद सहयोग २०७७/०२/२९
२२ फेयरमेड रकम रु ३३००/- बराबरको क्वारेन्टाइनको लागि सामान २०७७/०४/१८
२३ जस्ट नेपाल फाउन्डेसन रकम रु ६४००००/-बराबरको दिर्घरोगको औषधि २०७७/०४/१८
२४ ह्योल्मो सामाजिक सेवा केन्द्र,बौद्द काठमाडौ रकम रु ९८६६३/- बराबरको दिर्घरोगको औषधि र १० लिटर ह्याण्ड स्यानिटाइजर २०७७/०४/३०
२५ जाइका Rolling Bed: 3X6 Feet (with 6 kg cotton) 150 Set
Bed Sheet (single) 150 pcs
Pillow (1.5 kg cotton) 150 pcs
Pillow Cover 150 pcs
Quilt/Blanket   (3.5 kg white cotton) with Cover 150 pcs
PPE - 100 set
KN 95 Mask - 650 pcs
VTM for swab collection - 100 pcs
२०७७/०४/३१