FAQs Complain Problems

यातायात तथा सडक पूर्वाधार

हेलम्बु गाउँपालिकामा तोकिएको सडक तथा खोला खोल्सी सम्बन्धि  मापदण्डको विवरण हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।  सडक मापदण्ड विवरण 

हेलम्बु गाउँपालिका दर रेट २०७७-७८ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । हेलम्बु गा.पा. दर रेट २०७७-७८