FAQs Complain Problems

सम्बन्ध विच्छेद दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पंञ्जीकारधिकारी (वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३५ दिनपछि रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • निवेदन पत्र
  • अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसला प्रमाणित प्रतिलिपि
  • पति पत्नीको नागरिकताको प्रतिलिपि