FAQs Complain Problems

घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 

१. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकको चल्ती खातामा कम्तीमा २ लाख भएको सक्कल बैंक भौचर । 

२. कर प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कर कार्यालयमा दर्ता भएको स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र (PAN/VAT)

३. उपकरणको नामावली पेश गर्दा उपकरणको स्वामित्वको प्रमाणपत्रका साथै सामग्री खरिद गरेको VAT बिल र मान्यता प्राप्त बिमा कम्पनीमा बिमा गरेको कागजात ।

४. यान्त्रिक उपकरणहरु ठीक अवस्थामा भएको कुरा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त मेकानिकल इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको कागजात । 

 

 

 

प्रक्रिया: 

आवश्य मेशीन र उपकरण :

१. मिक्सर (१ थान)

२. वाटर पम्प (तीन थान)

३. भाइब्रेटर (तीन थान)

४. लेबल मेशिन (१ थान)

 

आर्थिक क्षमता : प्राइभेट वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा साझेदारी फर्मको रुपमा कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँको पूजी देखाइ सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ । 

मुख्य जनशक्ति विवरण : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जियिरीङ विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण एक जना प्राविधिक, कुनै पनि विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण एक जना प्रशसनिक र वाणिज्य शास्त्र/अर्थशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण एक जना जनशक्तिको सेवा पूरा समय प्राप्त हुने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । 

सबै कागजात र माथि उल्लेखित योग्यता भएको खण्डमा गाउँपालिकाको कार्यालयमा आइ "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायीको इजाजत पत्र प्राप्त गर्न सकिनेछ । 

नमुना फाराम तथा अन्य: