FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हेलम्बु गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 02/23/2020 - 15:13 PDF icon 76-5 अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/27/2019 - 00:00 PDF icon 76-10 एकल पुरुष भत्ता वितरण सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका उपभोक्ता समिति संचालन कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 09/15/2019 - 00:00 PDF icon 76-8 हेलम्बु गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ (1).pdf
हेलम्बु गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 15:07 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७६ ७६/७७ 07/29/2019 - 15:06 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७६.pdf
विद्यालय भौतिक संरचना मर्मत सम्भार कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/13/2019 - 00:00 PDF icon 76-1 विद्यालय संरचना मर्मत तथा सम्भार कार्यविधि २०७६.pdf
सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम संचालन सेवा प्रदायक संस्था छनौट कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/13/2019 - 00:00 PDF icon सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम गर्न सेवा प्रदायक संस्था छनौट कार्यविधि २०७६.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका (थप) विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका (थप) विनियोजन एन २०७५.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७५ ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिकाको आर्थिक (संशोधित) ऐन २०७५.pdf
राजपत्र - हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ (प्रथम संशोधन) ७५/७६ 03/19/2019 - 00:00 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ (प्रथम संशोधनन).pdf

Pages