FAQs Complain Problems

सूचना

सूचना तथा समाचार

हेलम्बु गाउँपालिका अन्तर्गत “विषयगत समिति तथा प्रवक्ता” को जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सुचना ।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा ज्यूबाट स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १६ र हेलम्बु गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७५ बमोजिम “विषयगत समिति तथा प्रवक्ता” को जिम्मेवारी वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य ज्यूलाइ प्रदान गर्नुभयो । 

दस्तावेज: 

Behyul Hyolmo Heritage Trail को Pre feasibility Study र DPR तयार गर्न इन्जिनियरिङ परामर्शदाता माग भएकोमा विशेष कारणवश सो कार्य रद्घ भएको सुचना ।

हेलम्बु गा.पा. – १ सर्कथलीदेखि रसुवा जिल्लाको स्याफ्रुसम्म जोड्ने Tunnel Road को Pre-Feasibility Study को लागि इन्जिनियरिङ परामर्शदाता आवश्यकता बारे सुचना ।

Pages