FAQs Complain Problems

व्यवसाय दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
चालु आ.व.को आर्थिक ऐन बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको निवेदन 
  • व्यवसायीको नागरिकताको प्रतिलिपि
नमुना फाराम तथा अन्य: