FAQs Complain Problems

स्वास्थ्य क्षेत्र

 

हेलम्बु गाउँपालिकाको स्वास्थ्य सेवाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७५-७६ डाउनलोड गर्नको लागि लिंक : डाउनलोड 

परिचय

हेलम्बु गाउँ कार्यपालिका अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरु

ज्ञानेन्द्र सिग्देल  स्वास्थ्य संयोजक (९८४३८९७२१२)  

रिता बस्नेत  अ.हे.व. (९६१६६८२२१८) 

विद्यालय नर्स

विमला तामाङ, स्टाफ नर्स ९८६१९६६२१०

एम्बुलेन्सको सम्पर्क नं :

१ दिपक भण्डारी (एम्बुलेन्स चालक) ९८०८२९१८२१

 

हेलम्बु गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

क्र.सं स्वास्थ्य संस्थाको नाम ठेगाना कर्मचारी संख्या स्वा चौ सम्पर्क व्यक्तिको नाम पद सम्पर्क नं थप विवरणको लागि लिंक
हेलम्बु स्वास्थ्य चौकी तिम्बु, हेलम्बु गा.पा-१ योजना न्यौपाने
अ.न.मी.
 ९८६०७१०६७७
थप जानकारी
ङिन्धा राङजेन सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ मेलम्चीघ्याङ, हेलम्बु गा.पा.-१ गोमा अर्याल अ.न.मी. ९८४९४९२९४८ थप जानकारी
मिलेरेप्पा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खर्च्युङ, हेलम्बु गा.पा.-१ अनिता गुरुङ अ.हे.व. ९८४९९१०९९० थप जानकारी
किउल स्वास्थ्य चौकी चित्रे, हेलम्बु गा.पा.-२ योगेश थापा
अ हे व
९८५८०७०१०८ थप जानकारी
पाल्चोक स्वास्थ्य चौकी पाल्चोक, हेलम्बु गा.पा.-३ सीता थापा सि अ न मी ९८०८९१५०२५ थप जानकारी
चिलाउनेघारी आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र चिलाउनेघारी, हेलम्बु गा.पा.-४ मनोरमा सिग्देल अ.हे.व. ९८४३४४३७१९ थप जानकारी
महाँकाल स्वास्थ्य चौकी सिरिशे, हेलम्बु गा.पा.-५ प्रजिना वि क अ न मी ९८६०४३०८७० थप जानकारी
इचोक आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र इचोक, हेलम्बु गा.पा.-६ डोल्मा तामाङ अ.हे.व. ९८०३४८९१९७ थप जानकारी
इचोक स्वास्थ्य चौकी महाँकाल, हेलम्बु गा.पा.-७ विदुर जोती
अ.हे.व.
९८४९६००८१६ थप जानकारी