ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हेलम्बु गाउँपालिका डोजर तथा लोडर संचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 10/04/2018 - 07:43 PDF icon डोजर तथा लोडर स‌ंचालन सम्बन्धि निर्देशिका २०७५.pdf
शिक्षक कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कोष कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:42 PDF icon shichyak karmachari swasthya surakhchya kosh karyabidhi 2075.pdf
घ वर्गको इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:41 PDF icon घ वर्गको इजाजत सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
विधालय सरसफार्इ तथा स्वच्छन्दतासम्बन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:40 PDF icon विधालय सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
अस्थायी राहत करार शिक्षक कर्मचारी अवकाश कोष कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:39 PDF icon अस्थायी राहत करार शिक्षक कर्मचारी अवकाश कोष २०७५.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:37 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
करारमा जनशक्ति व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:36 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि .pdf
व्यवसाय दर्ता एेन २०७५/७६ ७५/७६ 09/30/2018 - 11:35 PDF icon व्यवसाय दर्ता एेन 2075-4-9.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा एेन २०७५ ७५/७६ 07/12/2018 - 13:53 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा एेन २०७५.pdf
हेलम्बु गाउँपालिका अार्थिक कार्यविधि एेन २०७५ ७५/७६ 07/12/2018 - 13:51 PDF icon हेलम्बु गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि एन २०७५.pdf

Pages