FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सूचकले सूचना दिएकै दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
स्थानीय पंञ्जीकारधिकारी (वडा सचिव)
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिनभित्र नि:शुल्क, ३५ दिनपछि रु.५०/-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • सम्बन्धित बच्चको बाबुको नागरिकता
  • आमाको नागरिकता
  • नियमानुसार सूचना दिने सूचकको नागरिकता
  • सूचना दिने व्यक्ति एकाघरको उमेर पुगेको मुख्य व्यक्त हुनुपर्ने