FAQs Complain Problems

हेलम्बु गाउँपालिका अन्तर्गत “विषयगत समिति तथा प्रवक्ता” को जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सुचना ।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा ज्यूबाट स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ दफा १६ र हेलम्बु गाउँपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली २०७५ बमोजिम “विषयगत समिति तथा प्रवक्ता” को जिम्मेवारी वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य ज्यूलाइ प्रदान गर्नुभयो । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: